Home Edgie.nl, onze jongerensite Financieel Studieplan Volg Edgie via Facebook

Projectpartners

Projectpartners ondersteunen een specifiek project van WWJB voor een periode van minimaal een jaar, via een financiële bijdrage en door inzet van medewerkers als vrijwilliger. Vaak betreft dit een schoolproject, waarbij vrijwilligers als gastdocent een specifieke les verzorgen.

Hoe onderhouden we contact met onze partners?
We gebruiken een aantal middelen om onze partners actief te betrekken bij de activiteiten, successen en ontwikkelingen binnen WWJB:

  • Maandelijkse update voor bestuur, programmaraad en communicatieraad;
  • Website www.wwjb.org met informatie en nieuws over WWJB en onze activiteiten door, met en voor jongeren;
  • Maandelijkse nieuwsbrief, waar men zich via de website op kan abonneren;
  • Presentaties bij bijeenkomsten van onze partners of eigen bijeenkomsten met en voor onze partners.
Delen