Home Edgie.nl, onze jongerensite Financieel Studieplan Volg Edgie via Facebook

Organisatie

Stichting Weet Wat Je Besteedt staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).  Klik hier voor meer informatie over de ANBI status van WWJB.

De opzet en werkwijze van WWJB
Als onafhankelijke stichting hebben we drie pijlers opgesteld waar we onze plannen en doelstellingen aan koppelen. We zetten in op inzicht & evaluatie, waardoor we onze kennis over jongeren en financiën blijven verdiepen en ook reflecteren op onze eigen aanpak. We werken met co-creatie & tools, waar we jongeren continu bij betrekken om onze output te laten aansluiten bij de beleefwereld van de jongeren. Als derde pijler investeren we in dialoog & interactie, waarbij we interactie mét en tussen jongeren faciliteren en ze zo stimuleren om hun financiële zelfredzaamheid te vergroten. Door deze aanpak is WWJB vernieuwend en krijgen we veel input van jongeren zelf, die we goed kunnen inzetten voor andere jongeren en onze partners.

Partners en bestuur van WWJB
Bij WWJB zijn er verschillende manieren van samenwerking mogelijk. We werken samen met diverse commerciële en maatschappelijke partners, die betrokken zijn als senior partner, projectpartner, vriend van WWJB of financieel sponspor. Ieder levert op zijn eigen manier een constructieve bijdrage in de vorm van kennis, financiële middelen, menskracht en andere resourses. De partners met de meest substantiële bijdrage nemen plaats in het bestuur van WWJB.

Het bestuur van WWJB bestaat momenteel uit vijf personen:

 • Marijke Vos is onafhankelijk voorzitter van WWJB
 • Peter Borgdorff (PFZW, namens PGGM)
 • Rob Langezaal (SNS Bank) is penningmeester van WWJB
 • Gerjoke Wilmink (Nibud)

De rol van secretaris van het bestuur ligt bij directeur Thea Hazel-Stals.

Dagelijkse organisatie van WWJB
WWJB wordt geleid door directeur Thea Hazel-Stals. De stichting bestaat daarnaast uit:

 • Marjon van der Veen, projectmanager
 • Jeannell Kolkman, projectmanager
 • Gwenn Roomer, webredacteur / projectcoördinator
 • Margit Melse, webredacteur / projectcoördinator
 • Lara Schwarz, sponsorwerving
 • Netty Blijlevens, projectleider financiële educatie (Netty is voor een langere periode gedetacheerd vanuit PGGM)
 • Patricia Klerkx, projectcoördinator (Patricia is gedetacheerd vanuit SNS REAAL)

De partners van WWJB leveren daarnaast ineenkrachten, die op tijdelijke of parttime basis worden gedetacheerd bij WWJB. Dit kunnen trainees zijn of ervaren werknemers die hun kennis inzetten op een specifiek project of werkveld. Op deze manier kunnen de partners zich actief verbinden aan projecten en in die praktijk kennis opdoen met interactie met jongeren over geld.

WWJB vult haar projectorganisatie aan met (parttime) externe inhuurkrachten voor PR,  financiële administratie en control, juridische zaken en ICT. Op deze manier is WWJB een flexibele stichting met korte lijntjes en een groot gespecialiseerd kennisnetwerk.

WWJB’s programmaraad en communicatieraad

Een programmaraad, samengesteld uit: Microsoft, SNS, PGGM, Nibud, NJR en BallsMedia, adviseert WWJB over de invulling van het programma door, met en voor jongeren. Met de leden van de communicatieraad, bestaande uit communicatievertegen-woordigers van de partners, overlegt WWJB over communicatie binnen de partnerorganisaties en over externe PR. Ook deze twee adviesorganen dragen bij aan het delen van zoveel mogelijk kennis aan WWJB en aan elkaar.

Daarnaast zijn medewerkers van de partnerorganisaties van WWJB actief in:

 • expert meetings, waarin experts van de verschillende partners rondom een specifiek thema worden uitgenodigd om kennis te delen en input te geven voor het programma van WWJB;
 • vrijwilligerswerk voor concrete WWJB initiatieven met jongeren, bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren in online platforms, als interviewer of als gastdocent/-coach voor jongeren op scholen of bijeenkomsten.

Adoptie van projecten en comité van aanbeveling
Naast de bovenstaande manieren van samenwerken werkt WWJB aan een samenwerkingsconvenant, om maatschappelijke partners aan de organisatie te verbinden, die in specifieke projecten met de stichting samenwerken. Dit betekent dat organisaties meer specifiek kunnen kiezen op welk project hun bijdrage zich richt.

Delen