Home Edgie.nl, onze jongerensite Financieel Studieplan Lesmaterialen Financiële Eductatie

Organisatie

Stichting Weet Wat Je Besteedt staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).  Klik hier voor meer informatie over de ANBI status van WWJB.

Per 1 oktober 2015 is Stichting Weet Wat Je Besteedt in liquidatie.

De opzet en werkwijze van WWJB
Als onafhankelijke stichting hebben we drie pijlers opgesteld waar we onze plannen en doelstellingen aan koppelen. We zetten in op inzicht & evaluatie, waardoor we onze kennis over jongeren en financiën blijven verdiepen en ook reflecteren op onze eigen aanpak. We werken met co-creatie & tools, waar we jongeren continu bij betrekken om onze output te laten aansluiten bij de beleefwereld van de jongeren. Als derde pijler investeren we in dialoog & interactie, waarbij we interactie mét en tussen jongeren faciliteren en ze zo stimuleren om hun financiële zelfredzaamheid te vergroten. Door deze aanpak is WWJB vernieuwend en krijgen we veel input van jongeren zelf, die we goed kunnen inzetten voor andere jongeren en onze partners.

Partners en bestuur van WWJB
Bij WWJB zijn er verschillende manieren van samenwerking mogelijk. We werken samen met diverse commerciële en maatschappelijke partners, die betrokken zijn als senior partner, projectpartner, vriend van WWJB of financieel sponspor. Ieder levert op zijn eigen manier een constructieve bijdrage in de vorm van kennis, financiële middelen, menskracht en andere resourses. De partners met de meest substantiële bijdrage nemen plaats in het bestuur van WWJB.

Het bestuur van WWJB bestaat momenteel uit vier personen:

  • Marijke Vos is onafhankelijk voorzitter van WWJB
  • Peter Borgdorff (PFZW, namens PGGM)
  • Rob Langezaal (SNS Bank) is penningmeester van WWJB
  • Gerjoke Wilmink (Nibud)

De rol van secretaris van het bestuur ligt bij directeur Thea Hazel-Stals.

 

 

Delen