Home Edgie.nl, onze jongerensite Financieel Studieplan Lesmaterialen Financiële Eductatie

WWJB is gestopt

wwjb-gestopt

Wilt u gastlessen aanvragen als docent? Ga dan naar www.gastlesplanner.nl. Zodra de gastlessen voor de phone en budget challenge en pensoenworkshop Mañana starten zijn die daar in te plannen.

Lesmaterialen, online tools en onderzoeken voor financiële educatie

Met ingang van 1 oktober 2015 is Stichting Weet Wat Je Besteedt gestopt. De onderzoeken, online tools en lesmaterialen zijn beschikbaar via de onderstaande organisaties:

Nibud is een onafhankelijke stichting die onderzoek doet naar en informatie geeft over de inkomsten en uitgaven van huishoudens.

  • Alle uitgevoerde onderzoeken zijn beschikbaar via Nibud.
  • Online tools en websites Edgie.nl en Financieelstudieplan.nl zijn eigendom van Nibud.

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën. Hierin bundelen partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid, onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen.

NVVK is de brancheorganisatie op het gebied van schuldhulpverlening en sociaal bankieren die vooroploopt waar het gaat om maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening.

  • Het Budget Challenge project, met een les over schulden en een les over telefoonkosten, zal door de NVVK in samenwerking met andere partners ook de komende jaren aangeboden worden aan mbo-scholen.

Stichting Samen voor Later wil mensen helpen om de juiste financiële keuzes te maken. Door kennis en vaardigheden op het gebied van financiën te delen wil de stichting mensen hierbij stimuleren en faciliteren om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen geldzaken.

  • De pensioenworkshop Mañana, gericht op mbo studenten, wordt overgedragen aan de Stichting Samen voor Later, die deze gastlessen ook de komende jaren zal aanbieden aan mbo-scholen, in samenwerking met andere partners.

 

Delen